ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

Обявление № 1 от 20.10.2016 г.

на постъпилите Заявления и  настъпилите промени след 10:00 ч. на 16.09.2016 г.

в обявените избирателни списъци за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум

на 06.11.2016 г.

  

№ по ред №, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1. служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починала на 16.09.2016 г.

АЙШЕ ХАСАНОВА БЕКИРОВА 007 -
2. служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починала на 08.10.2016

СЪДИКА ИБРЯМ КОЧ 008 -
3. служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починала на 28.09.2016 г.

ЕМИНЕ МУСТАФОВА ХАЛИЛОВА 002 -
4. №1199/11.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес

ИБРЯМ ХЮСЕИН ЧИРАК

извън Община

Цар Калоян

009
5. №1218/13.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

извън Община

Цар Калоян

005
6 №1214/13.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес ИРЕН ХРИСТОВА ХРИСТОВА

извън Община

Цар Калоян

005
7 №1213/13.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес СЛАВКА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА

извън Община

Цар Калоян

005
8 №1229/17.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПЕНЕВА

извън Община

Цар Калоян

005
9. 1244/17.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес МАРИЯНКА ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗКОВА

извън Община

Цар Калоян

009
10. 1236/17.10.2016 чл.36, ал.1 от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС - Заявление за гласуване по настоящ адрес ПЕТРАНКА КОЛЕВА МИХАЙЛОВА

извън Община

Цар Калоян

002

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река