СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБУЧЕНИЕТО на членовете на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /вкл. и резервите/ във връзка с предстоящите на избори за членове на Европейкия парламент от Република България на 26 май 2019г ще се проведе на 22.05.2019г./сряда/ от 10.00ч. в заседателната зала на ЦНСТ с адрес :гр. Цар Калоян, ул. Христо Ботев №11

За справки на тел. 0888651175

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЦАР КАЛОЯН

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река