ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН    

Обявление № 1 от 24.04.2019 г.

на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.04.2019 г.

в обявените избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

на 26.05.2019г.

№ по ред №, дата и място на постъпване на заявлението Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1. служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починал на 03.04.2019 г.

АТАНАС ЙОРДАНОВ ГАНЕВ 005 -
2. служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починал на 23.04.2019 г.

ИГНАТ ХРИСТОВ АСЕНОВ 003 -
3. служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починал на 10.04.2019 г.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ 002 -
4. служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починала на 13.04.2019 г.

ИВАНКА КОЛЕВА ПЕНЕВА 004 -

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река