Бюджет 2020 г.pdf

 

Бюджет 2019 г.pdf

 

Бюджет 2018 г.pdf

 

Бюджет 2017 г. pdf

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река