Решения на ОбС

Покажи брой 
Р Е Ш Е Н И Е №58 02 Декември 2013 1239
Р Е Ш Е Н И Е №57 02 Декември 2013 1645
Р Е Ш Е Н И Е №56 02 Декември 2013 1405
Р Е Ш Е Н И Е №55 02 Декември 2013 1017
Р Е Ш Е Н И Е №54 02 Декември 2013 1034
Р Е Ш Е Н И Е №53 02 Декември 2013 1214
Р Е Ш Е Н И Е №52 02 Декември 2013 1658
Р Е Ш Е Н И Е №51 02 Декември 2013 1530
Р Е Ш Е Н И Е №50 02 Декември 2013 1641
Р Е Ш Е Н И Е №48 17 Септември 2013 1484
Р Е Ш Е Н И Е №43 17 Септември 2013 1235
Р Е Ш Е Н И Е №42 17 Септември 2013 1225
Р Е Ш Е Н И Е №41 17 Септември 2013 1133
Р Е Ш Е Н И Е №40 17 Септември 2013 1603
Р Е Ш Е Н И Е №39 17 Септември 2013 1112
Р Е Ш Е Н И Е №38 17 Септември 2013 1087
Р Е Ш Е Н И Е №37/18.07.2013/ 14 Август 2013 1313
Р Е Ш Е Н И Е №36/18.07.2013/ 14 Август 2013 1101
Р Е Ш Е Н И Е №35/18.07.2013/ 14 Август 2013 1159
РЕШЕНИЕ №34/18.07.2013/ 14 Август 2013 1476

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река