• Печат

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда