Покажи брой 
Заглавие Посещения
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 70
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 86
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 51
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 774
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1194
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1421
Главен регистър за публична общинска собственост 949
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1086
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 965
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1028

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река