Покажи брой 
Заглавие Посещения
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 196
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 213
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 185
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 921
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1351
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1561
Главен регистър за публична общинска собственост 1054
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1204
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1070
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1134

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река