Покажи брой 
Заглавие Посещения
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 162
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 179
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 149
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 870
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1306
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1527
Главен регистър за публична общинска собственост 1021
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1168
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1040
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1103

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река