Покажи брой 
Заглавие Посещения
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 100
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 119
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 80
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 802
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1223
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1446
Главен регистър за публична общинска собственост 967
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1106
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 987
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1047

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река