П о к а н а

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на14.11.2013 г., /четвъртък/ от1300часа в заседателната зала на Общинския съвет при следния дневен ред:

  1. Докладни записки.
  2. Разни.

 

Забележка:

На 14.11.2013 г.,  /четвъртък/от 1000 часа ще се проведе  заседание на  ПК по бюджет, финанси, икономика и следприватизационен контрол в кабинета на председателя на общинския съвет;

На 14.11.2013 г., /четвъртък/от 1030 часа ще се проведе заседание на  ПК по приватизация, евроинтеграция, нормативна уредба, социална политика и селско стопанство в кабинета на председателя на общинския съвет;

На 14.11.2013 г., /четвъртък/от 1100 часа ще се проведе заседание на ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустройство в кабинета на председателя на общинския съвет;

На 14.11.2013 г., /четвъртък/от 1130 часа ще се проведе заседание на ПК по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност в кабинета на председателя на общинския съвет;

 На 14.11.2013 г., /четвъртък/от 1145 часа ще се проведе заседание на ПК за извършване на проверки за установяване на конфликт на интереси в кабинета на председателя на общинския съвет.

РЕФАН АШИМ              /П/

Председател на ОбС

Покана


Нанование чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на04.09.2013 г., /сряда/ от1300часа в заседателната зала на Общинския съвет при следния дневен ред:

  1. Докладни записки.
  2. Разни.

 

Забележка ос:

На 04.09.2013 г.,  /сряда/от 1000 часа ще се проведе  заседание на  ПК по бюджет, финанси, икономика и следприватизационен контрол в кабинета на председателя на общинския съвет;

На 04.09.2013 г.,  /сряда/ от 1030 часа ще се проведе заседание на  ПК по приватизация, евроинтеграция, нормативна уредба, социална политика и селско стопанство в кабинета на председателя на общинския съвет;

На 04.09.2013 г.,  /сряда/ от 1100 часа ще се проведе заседание на ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустройство в кабинета на председателя на общинския съвет;

На 04.09.2013 г.,  /сряда/ от 1115 часа ще се проведе заседание на ПК по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност в кабинета на председателя на общинския съвет;

 На 04.09.2013 г.,  /сряда/от 1130 часа ще се проведе заседание на ПК за извършване на проверки за установяване на конфликт на интереси в кабинета на председателя на общинския съвет.

РЕФАН АШИМ              /П/

Председател на ОбС

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay