ПОКАНА

 

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 01.09.2016 г.,  /четвъртък/ от 10.00 часа в конферентната зала, находяща се в  ЦНСТ, гр. Цар Калоян  при следния дневен ред:

 1. Докладни записки.

 2. Разни. 

Забележка:

На 31.08.2016 г., /сряда/ от 10.00 часа ще се проведат  заседанията  на  Постоянните комисии на Общинския съвет в кабинета на председателя на Общинския съвет.

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ  /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

ПОКАНА

 

            На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 29.06.2016 г.,  /сряда/ от 13.00 часа в конферентната зала, находяща се в  ЦНСТ, гр. Цар Калоян при следния дневен ред:

1. Докладни записки.

2. Разни. 

 

        Забележка:

       На 29.06.2016 г.,/сряда/от 10.00 часа ще се проведат  заседанията  на  Постоянните комисии на Общинския съвет в кабинета на председателя на Общинския съвет.

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ  /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay