П О К А Н А 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 28.07.2017 г., /петък/ от 13, 30 часа в конферентната зала, находяща се в  ЦНСТ, гр. Цар Калоян  при следния дневен ред:

1. Докладни записки.

2. Разни. 

Забележка:

 • На 28.07.2017 г., /петък/ от 10,30 часа ще се проведе съвместно  заседание на ПК по бюджет и финанси и ПК по икономическа и инвестиционна политика,в кабинета на председателя на Общинския съвет;
 • На 28.07.2017 г., /петък/ от 11,00 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по нормативна уредба, ред и сигурност ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа и благоустрояване,в кабинета на председателя на Общинския съвет;
 • На 28.07.2017 г., /петък/ от 11,30 часа ще се проведе  съвместно заседание на ПК по образование, наука и култура и ПК по здравеопазване и спорт, в кабинета на председателя на Общинския съвет.
 • На 28.07.2017 г., /петък/ от 12,00 часа ще се проведе  съвместно заседание на ПК по социална политика и ПК по земеделие и екелогия, в кабинета на председателя на Общинския съвет.

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ  /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Още статии ...

 1. Редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян на 09.06.2017 г., /петък/ от 10.00 часа
 2. ПОКАНА извънредно заседание на Общински съвет на 30.03.2017 г., /четвъртък/ от 10.00 часа
 3. ПОКАНА редовно заседание на Общински съвет на 22.02.2017
 4. Редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян на 27.01.2017 г., /петък/ от 10.00 часа
 5. Покана публично обсъждане на проекто бюджета за 2017 година, което ще се проведе под формата на дискусионен форум
 6. Докладна записка относно приемане на бюджет на община Цар Калоян за 2017г..
 7. Извънредно заседание на Общински съвет Цар Калоян на 23.12.2016 г. от 15,00 часа
 8. Покана редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 13.12.2016 г., /вторник/ от 10.00 часа
 9. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА
 10. ПОКАНА - извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 26.10.2016 г., /сряда/ от 13.00 часа в кабинета на председателя на Общинския съвет

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay