ПОКАНА

 

               На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 22.02.2017 г., /сряда/ от 10.00часа в конферентната зала, находяща се в  ЦНСТ, гр. Цар Калоян при следния дневен ред:

1. Докладни записки.

2. Разни. 

Забележка:

  • На 21.02.2017 г., /вторник/ от 11.00 часа ще се проведе съвместно  заседание на ПК по бюджет и финанси и ПК по нормативна уредба, ред и сигурност в кабинета на председателя на Общинския съвет;
  • На 21.02.2017 г., /вторник/ от 1300 часа ще се проведе  съвместно заседание на ПК по образование, наука и култура, ПК по социална политика и ПК по земеделие и екология в кабинета на председателя на Общинския съвет.

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ  /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река