ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 13.12.2016 г., /вторник/ от 10.00 часа в конферентната зала, находяща се в  ЦНСТ, гр. Цар Калоян  при следния дневен ред:

 1. Докладни записки.

 2. Разни. 

Забележка:

  • На 12.12.2016 г., /понеделник/ от 10.00 часа ще се проведе  заседание на  ПК по нормативна уредба, ред и сигурност в кабинета на председателя на Общинския съвет;
  • На 12.12.2016 г., /понеделник/ от 11.00 часа ще се проведе  съвместно заседание на  ПК по образование, наука и култура  и ПК по социална политика в кабинета на председателя на Общинския съвет;
  • На 12.12.2016 г., /понеделник/ от 13.00 часа ще се проведе съвместно заседание на  ПК по бюджет и финанси и ПК по земеделие и екология в кабинета на председателя на Общинския съвет.

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ  /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река