Покажи брой 
Заглавие Посещения
СЪОБЩЕНИЕ 19.05.2015 2 1115
СЪОБЩЕНИЕ 19.05.2015 1 1103
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 1412
"Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян" 1007
ЗАПОВЕД № 113/08.05.2015 г. 1287
ЗАПОВЕД 24.04.2015 г. 1150
ЗАПОВЕД №­­­­ 97/22.04.2015 г. 1069
Община Цар Калоян стартира дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян" 817
Дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян 1635
Община Цар Калоян гр.Цар Калоян № 21 / 17.04.2015год. 1372
ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА" 925
ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД 1901
СЪОБЩЕНИЕ 11.02.2015 1347
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГЮНАЙ УЗУНАЛИ - ЗАМ. КМЕТ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ 1602
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 6 1446
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 5 989
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 4 848
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 3 1102
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 2 916
Д ОК Л А Д Н А З А П И С К А 1 1032

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay