Покажи брой 
Заглавие Посещения
Заболяването "Син език" по животните. 608
ЗАПОВЕД №199/15.08.2014 г. 944
Прес-конференция по проект „Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020г” 790
ЗАПОВЕД №164/14.07.2014 г. 765
Наредба № 3 От 28.02.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян 786
„Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на Община Цар Калоян в периода 2014-2020 г.“ 917
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Дауд Аляовлу - зам. кмет по „Стопански дейности“ в Община Цар Калоян 1404
ЗАПОВЕД № 94/07.05.2014 г. 920
ЗАПОВЕД № 82/28.04.2014 г. 808
Обявление по чл.124б,ал.2 от ЗУТ 891
Kонтрол на конкретни политики с проект по ОПАК 815
ЗАПОВЕД 784
ЗАПОВЕД № ____/23.01.2014 г. 867
ЗАПОВЕД № 5/14.01.2014 г. 929
Обявление чл.1246 ал.2 878
Обявление № 165 / 16.12.2003 824
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 1035
О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ 948
Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ.... (2) 877
Рекултивация на общинско депо в гр. Цар Калоян, Община Цар Калоян 1046

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay