Покажи брой 
Заглавие Посещения
СЪОБЩЕНИЕ 11.02.2015 1239
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГЮНАЙ УЗУНАЛИ - ЗАМ. КМЕТ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ 1463
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 6 1328
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 5 899
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 4 763
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 3 997
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 2 834
Д ОК Л А Д Н А З А П И С К А 1 920
ЗАПОВЕД №­­­­ 13/­­­­­­­12.01.2015 г. 1146
Подобряване на ефективността и ефикасността в дейността на община Цар Калоян 923
КОНКУРС за Длъжността „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“ 1287
ДОКЛАД от Гюнай Узунали - Зам.-кмет „Стопански дейности” в Община Цар Калоян 941
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 1432
З А П О В Е Д № 292 / 03.12.2014 година 881
„Рекултивация на общинско депо, Цар Калоян” 826
ОИК – ЦАР КАЛОЯН Решения 2067
Декларация по чл.12 т.4 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интерси 964
ЗАПОВЕД № 227/23.09.2014 г. 1281
З А П О В Е Д № 222 / 12.09.2014година 847
З А П О В Е Д № 210 / 29.08.2014г 981

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay