Покажи брой 
Заглавие Посещения
ЗАПОВЕД № 167/22.06.2015 г. 1174
СЪОБЩЕНИЕ 19.05.2015 2 1155
СЪОБЩЕНИЕ 19.05.2015 1 1140
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 1469
"Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян" 1053
ЗАПОВЕД № 113/08.05.2015 г. 1338
ЗАПОВЕД 24.04.2015 г. 1195
ЗАПОВЕД №­­­­ 97/22.04.2015 г. 1111
Община Цар Калоян стартира дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян" 852
Дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян 1688
Община Цар Калоян гр.Цар Калоян № 21 / 17.04.2015год. 1434
ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА" 974
ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД 1959
СЪОБЩЕНИЕ 11.02.2015 1385
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГЮНАЙ УЗУНАЛИ - ЗАМ. КМЕТ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ 1661
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 6 1506
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 5 1032
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 4 889
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 3 1149
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 2 955

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay