Покажи брой 
Заглавие Посещения
Община Цар Калоян стартира дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян" 778
Дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян 1582
Община Цар Калоян гр.Цар Калоян № 21 / 17.04.2015год. 1297
ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА" 872
ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД 1823
СЪОБЩЕНИЕ 11.02.2015 1296
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГЮНАЙ УЗУНАЛИ - ЗАМ. КМЕТ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ 1525
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 6 1384
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 5 942
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 4 805
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 3 1053
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 2 873
Д ОК Л А Д Н А З А П И С К А 1 976
ЗАПОВЕД №­­­­ 13/­­­­­­­12.01.2015 г. 1191
Подобряване на ефективността и ефикасността в дейността на община Цар Калоян 957
КОНКУРС за Длъжността „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“ 1350
ДОКЛАД от Гюнай Узунали - Зам.-кмет „Стопански дейности” в Община Цар Калоян 984
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 1501
З А П О В Е Д № 292 / 03.12.2014 година 926
„Рекултивация на общинско депо, Цар Калоян” 870

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay