Покажи брой 
Заглавие Посещения
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 6 1103
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 5 762
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 4 641
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 3 859
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 2 709
Д ОК Л А Д Н А З А П И С К А 1 768
ЗАПОВЕД №­­­­ 13/­­­­­­­12.01.2015 г. 1005
Подобряване на ефективността и ефикасността в дейността на община Цар Калоян 775
КОНКУРС за Длъжността „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“ 1111
ДОКЛАД от Гюнай Узунали - Зам.-кмет „Стопански дейности” в Община Цар Калоян 832
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 1193
З А П О В Е Д № 292 / 03.12.2014 година 767
„Рекултивация на общинско депо, Цар Калоян” 706
ОИК – ЦАР КАЛОЯН Решения 1867
Декларация по чл.12 т.4 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интерси 834
ЗАПОВЕД № 227/23.09.2014 г. 1071
З А П О В Е Д № 222 / 12.09.2014година 735
З А П О В Е Д № 210 / 29.08.2014г 829
ЗАПОВЕД № 152 /19.08.2014г. 864
ЗАПОВЕД № 153 /19.08.2014г. 812

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay