Покажи брой 
Заглавие Посещения
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 1268
"Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян" 887
ЗАПОВЕД № 113/08.05.2015 г. 1137
ЗАПОВЕД 24.04.2015 г. 1021
ЗАПОВЕД №­­­­ 97/22.04.2015 г. 949
Община Цар Калоян стартира дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян" 716
Дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян 1469
Община Цар Калоян гр.Цар Калоян № 21 / 17.04.2015год. 1168
ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА" 796
ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД 1681
СЪОБЩЕНИЕ 11.02.2015 1201
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГЮНАЙ УЗУНАЛИ - ЗАМ. КМЕТ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ 1419
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 6 1259
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 5 874
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 4 744
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 3 957
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 2 802
Д ОК Л А Д Н А З А П И С К А 1 878
ЗАПОВЕД №­­­­ 13/­­­­­­­12.01.2015 г. 1106
Подобряване на ефективността и ефикасността в дейността на община Цар Калоян 895

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay