Покажи брой 
Заглавие Посещения
ЗАПОВЕД №118/11.04.2018 г. 486
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от БГ Агро Абритус, Агросмарт БГ и БГ Агро земеделска компания 427
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от ЗК"ХЪРЦОИ" 436
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от СД "ВЕТЕКС" 437
График за провеждане на поправителни изпити на втора сесия за определяне на годишна оценка за 12 клас задочна форма 387
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 723
Изработен ПУП-ПР за частично изменение на ПУП-ПР за новообразувана улица между ОТ110-ОТ114А по плана за с.Езерче 502
Във връзка с прилагането на Наредба № 13/26.08.2016 г. за опазването на пчелите и техните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, на 21.03.2018 г., /сряда/ от 10.00 часа 589
Съобщение - уведомяваме всички гражданите от гр.Цар Калоян, които притежават земеделска и горска техника , че на 20.03.2018 г., ще се извърши технически преглед и регистрация на трактори ремаркета и самоходни шасита и сезонен технически преглед на машин 498
Съобщение - Община Цар Калоян, уведомява гражданите, които имат кучета,че трябва да спазват следните условия по Наредба № 10 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Цар Калоян 583
График за провеждане на поправителни изпити 12 клас 529
Съобщение Заповед №58/07.02.2018 година 645
График за провеждане на изпити 617
Протокол за разпределение на пасищата 609
СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - Графици 933
ППС с животинска тяга и малогабаритна селскостопанска техника в тъмната част на денонощието да се въздържат от движение 593
„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ на 16.09.2017 г. 688
График За провеждане на заседания на комисията по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-11-101/01.08.2017 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" град Разград за стопанската 2017/2018 г., за землищата на Община Цар Калоян 693
Обявление на основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 836
ДА ЗА 2016 Форма ЗЕЕ 817

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река