Покажи брой 
Заглавие Посещения
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от ЗК"ХЪРЦОИ" 393
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от СД "ВЕТЕКС" 395
График за провеждане на поправителни изпити на втора сесия за определяне на годишна оценка за 12 клас задочна форма 348
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 673
Изработен ПУП-ПР за частично изменение на ПУП-ПР за новообразувана улица между ОТ110-ОТ114А по плана за с.Езерче 457
Във връзка с прилагането на Наредба № 13/26.08.2016 г. за опазването на пчелите и техните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, на 21.03.2018 г., /сряда/ от 10.00 часа 531
Съобщение - уведомяваме всички гражданите от гр.Цар Калоян, които притежават земеделска и горска техника , че на 20.03.2018 г., ще се извърши технически преглед и регистрация на трактори ремаркета и самоходни шасита и сезонен технически преглед на машин 458
Съобщение - Община Цар Калоян, уведомява гражданите, които имат кучета,че трябва да спазват следните условия по Наредба № 10 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Цар Калоян 541
График за провеждане на поправителни изпити 12 клас 477
Съобщение Заповед №58/07.02.2018 година 604
График за провеждане на изпити 569
Протокол за разпределение на пасищата 570
СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - Графици 875
ППС с животинска тяга и малогабаритна селскостопанска техника в тъмната част на денонощието да се въздържат от движение 554
„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ на 16.09.2017 г. 636
График За провеждане на заседания на комисията по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-11-101/01.08.2017 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" град Разград за стопанската 2017/2018 г., за землищата на Община Цар Калоян 649
Обявление на основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 790
ДА ЗА 2016 Форма ЗЕЕ 779
Заповед № РД-11-101/01.08.2017 г. 883
Заповед №368/20.07.2017 г. на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ 988

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река