Покажи брой 
Заглавие Посещения
Уведомително писмо от СД "ВЕТЕКС" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 570
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 628
Заповед №191 / 14.03.2017 г. 685
Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за изменение на улиците 754
Обявление № 1 от 16.02.2017 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 03.02.2017 г. 712
ПОКАНА - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 797
Доклад изменения Наредба №5 824
Съобщение за Проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на УПИ № ХХХVІІ и № ХХХVІІІ , квартал 109 по ПР на гр.Цар Калоян 794
Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“ - информация за напредък на проекта 561
ПРОТОКОЛ № 1 от общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“ 971
Конкурс за управление на социални услуги в общността Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора 1106
проект "Осигуряване на топъл обяд -2016“ 756
Списък на одобрените кандидати личен асистент 1070
ОБЯВЛЕНИЕ - 21.03.2016 г. - интервюта за „Личен асистент" 956
СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА „ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ”, „ЛИЧЕН, СОЦИАЛЕН И ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ” 911
Списък на одобрените кандидати 991
ЗАПОВЕД № 43 /11.01.2016г. 944
ОБЯВЛЕНИЕ 11.11.15 1439
ЗАПОВЕД № 311/04.11.2015г. 1292
Списък на допуснатите кандидати за интервю. 1200

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay