Покажи брой 
Заглавие Посещения
Заповед № РД-11-101/01.08.2017 г. 658
Заповед №368/20.07.2017 г. на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ 735
Заповед №236-239/02.06.2017 г. на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ 815
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 618
МОТИВИ ЗА приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Цар Калоян 536
Уведомително писмо от СД "ВЕТЕКС" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 616
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 680
Заповед №191 / 14.03.2017 г. 725
Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за изменение на улиците 795
Обявление № 1 от 16.02.2017 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 03.02.2017 г. 762
ПОКАНА - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 865
Доклад изменения Наредба №5 876
Съобщение за Проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на УПИ № ХХХVІІ и № ХХХVІІІ , квартал 109 по ПР на гр.Цар Калоян 836
Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“ - информация за напредък на проекта 596
ПРОТОКОЛ № 1 от общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“ 1031
Конкурс за управление на социални услуги в общността Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора 1173
проект "Осигуряване на топъл обяд -2016“ 800
Списък на одобрените кандидати личен асистент 1109
ОБЯВЛЕНИЕ - 21.03.2016 г. - интервюта за „Личен асистент" 988
СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА „ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ”, „ЛИЧЕН, СОЦИАЛЕН И ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ” 946

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay