Покажи брой 
Заглавие Посещения
Заповед №191 / 14.03.2017 г. 569
Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за изменение на улиците 585
Обявление № 1 от 16.02.2017 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 03.02.2017 г. 572
ПОКАНА - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 622
Доклад изменения Наредба №5 664
Съобщение за Проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на УПИ № ХХХVІІ и № ХХХVІІІ , квартал 109 по ПР на гр.Цар Калоян 657
Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“ - информация за напредък на проекта 427
ПРОТОКОЛ № 1 от общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“ 793
Конкурс за управление на социални услуги в общността Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора 937
проект "Осигуряване на топъл обяд -2016“ 639
Списък на одобрените кандидати личен асистент 956
ОБЯВЛЕНИЕ - 21.03.2016 г. - интервюта за „Личен асистент" 821
СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА „ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ”, „ЛИЧЕН, СОЦИАЛЕН И ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ” 785
Списък на одобрените кандидати 879
ЗАПОВЕД № 43 /11.01.2016г. 829
ОБЯВЛЕНИЕ 11.11.15 1247
ЗАПОВЕД № 311/04.11.2015г. 1133
Списък на допуснатите кандидати за интервю. 1043
ОБЯВА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 2018
ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 1451

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay