Покажи брой 
Заглавие Посещения
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 374
Изработен ПУП-ПР за частично изменение на ПУП-ПР за новообразувана улица между ОТ110-ОТ114А по плана за с.Езерче 163
Във връзка с прилагането на Наредба № 13/26.08.2016 г. за опазването на пчелите и техните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, на 21.03.2018 г., /сряда/ от 10.00 часа 208
Съобщение - уведомяваме всички гражданите от гр.Цар Калоян, които притежават земеделска и горска техника , че на 20.03.2018 г., ще се извърши технически преглед и регистрация на трактори ремаркета и самоходни шасита и сезонен технически преглед на машин 149
Съобщение - Община Цар Калоян, уведомява гражданите, които имат кучета,че трябва да спазват следните условия по Наредба № 10 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Цар Калоян 211
График за провеждане на поправителни изпити 12 клас 206
Съобщение Заповед №58/07.02.2018 година 329
График за провеждане на изпити 276
Протокол за разпределение на пасищата 306
СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - Графици 360
ППС с животинска тяга и малогабаритна селскостопанска техника в тъмната част на денонощието да се въздържат от движение 301
„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ на 16.09.2017 г. 351
График За провеждане на заседания на комисията по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-11-101/01.08.2017 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" град Разград за стопанската 2017/2018 г., за землищата на Община Цар Калоян 372
Обявление на основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 463
ДА ЗА 2016 Форма ЗЕЕ 493
Заповед № РД-11-101/01.08.2017 г. 615
Заповед №368/20.07.2017 г. на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ 674
Заповед №236-239/02.06.2017 г. на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ 752
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 558
МОТИВИ ЗА приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Цар Калоян 495

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay