Покажи брой 
Заглавие Посещения
ЗАПОВЕД №118/11.04.2018 г. 191
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от БГ Агро Абритус, Агросмарт БГ и БГ Агро земеделска компания 156
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от ЗК"ХЪРЦОИ" 155
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от СД "ВЕТЕКС" 159
График за провеждане на поправителни изпити на втора сесия за определяне на годишна оценка за 12 клас задочна форма 126
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 423
Изработен ПУП-ПР за частично изменение на ПУП-ПР за новообразувана улица между ОТ110-ОТ114А по плана за с.Езерче 213
Във връзка с прилагането на Наредба № 13/26.08.2016 г. за опазването на пчелите и техните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, на 21.03.2018 г., /сряда/ от 10.00 часа 264
Съобщение - уведомяваме всички гражданите от гр.Цар Калоян, които притежават земеделска и горска техника , че на 20.03.2018 г., ще се извърши технически преглед и регистрация на трактори ремаркета и самоходни шасита и сезонен технически преглед на машин 201
Съобщение - Община Цар Калоян, уведомява гражданите, които имат кучета,че трябва да спазват следните условия по Наредба № 10 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Цар Калоян 261
График за провеждане на поправителни изпити 12 клас 253
Съобщение Заповед №58/07.02.2018 година 378
График за провеждане на изпити 327
Протокол за разпределение на пасищата 351
СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - Графици 441
ППС с животинска тяга и малогабаритна селскостопанска техника в тъмната част на денонощието да се въздържат от движение 348
„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ на 16.09.2017 г. 400
График За провеждане на заседания на комисията по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-11-101/01.08.2017 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" град Разград за стопанската 2017/2018 г., за землищата на Община Цар Калоян 416
Обявление на основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 519
ДА ЗА 2016 Форма ЗЕЕ 538

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay