Покажи брой 
Заглавие Посещения
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия ЗК "Златен Клас-95" 77
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от БГ Агро земеделска компания ЕООД 80
РЕГИСТРИРАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА 94
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 95
Уведомително писмо от БГ Агро земеделска компания ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия - 28.03.2019 103
Уведомително писмо от БГ Агро земеделска компания ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 89
Уведомително писмо от Ийстленд-1 ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 86
ЗАПОВЕД № 82/15.03.2019 г. и № 83/15.03.2019 г. 136
Графици за провеждане на изпити на 1-ва и 2-ра сесия за определяне на годишна оценка за СФО за учебната 2018/2019 година от СУ "Христо Ботев" - гр. Цар Калоян 110
КОНКУРС за заемане по трудово правоотношение, на длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ на Община Цар Калоян 176
Заповед №44/20.02.2019 г. 183
Заповед №294/26.11.2018 г. 334
Заповед №293/26.11.2018 г. 310
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от "Ийстленд-1" ЕООД от 18.11 до 20.11.2018 г. 254
Обявление - Конкурс за избор на външен доставчик за възлагане на управлението на социалните услуги в общността - „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания” 346
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от "Ийстленд-1" ЕООД 293
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Белгин Хюсеин - зам. кмет по Стопански дейности на Община Цар Калоян 267
ПЛАН – СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА – гр. ЦАР КАЛОЯН, с. Е 268
Съобщения на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ 323
Обявление започва записване на желаещи за дърва за огрев 330

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река