Покажи брой 
Заглавие Посещения
ЗАПОВЕД № 227/23.09.2014 г. 1636
З А П О В Е Д № 222 / 12.09.2014година 1107
З А П О В Е Д № 210 / 29.08.2014г 1271
ЗАПОВЕД № 152 /19.08.2014г. 1264
ЗАПОВЕД № 153 /19.08.2014г. 1210
Заболяването "Син език" по животните. 970
ЗАПОВЕД №199/15.08.2014 г. 1418
Прес-конференция по проект „Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020г” 1209
ЗАПОВЕД №164/14.07.2014 г. 1173
Наредба № 3 От 28.02.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян 1253
„Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на Община Цар Калоян в периода 2014-2020 г.“ 1278
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Дауд Аляовлу - зам. кмет по „Стопански дейности“ в Община Цар Калоян 1968
ЗАПОВЕД № 94/07.05.2014 г. 1353
ЗАПОВЕД № 82/28.04.2014 г. 1226
Обявление по чл.124б,ал.2 от ЗУТ 1248
Kонтрол на конкретни политики с проект по ОПАК 1180
ЗАПОВЕД 1147
ЗАПОВЕД № ____/23.01.2014 г. 1236
ЗАПОВЕД № 5/14.01.2014 г. 1291
Обявление чл.1246 ал.2 1206

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река