Покажи брой 
Заглавие Посещения
ОИК – ЦАР КАЛОЯН Решения 2563
Декларация по чл.12 т.4 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интерси 1244
ЗАПОВЕД № 227/23.09.2014 г. 1678
З А П О В Е Д № 222 / 12.09.2014година 1144
З А П О В Е Д № 210 / 29.08.2014г 1315
ЗАПОВЕД № 152 /19.08.2014г. 1301
ЗАПОВЕД № 153 /19.08.2014г. 1246
Заболяването "Син език" по животните. 1001
ЗАПОВЕД №199/15.08.2014 г. 1457
Прес-конференция по проект „Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020г” 1251
ЗАПОВЕД №164/14.07.2014 г. 1215
Наредба № 3 От 28.02.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян 1295
„Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на Община Цар Калоян в периода 2014-2020 г.“ 1312
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Дауд Аляовлу - зам. кмет по „Стопански дейности“ в Община Цар Калоян 2016
ЗАПОВЕД № 94/07.05.2014 г. 1388
ЗАПОВЕД № 82/28.04.2014 г. 1269
Обявление по чл.124б,ал.2 от ЗУТ 1284
Kонтрол на конкретни политики с проект по ОПАК 1212
ЗАПОВЕД 1181
ЗАПОВЕД № ____/23.01.2014 г. 1271

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река