Покажи брой 
Заглавие Посещения
„Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на Община Цар Калоян в периода 2014-2020 г.“ 1171
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Дауд Аляовлу - зам. кмет по „Стопански дейности“ в Община Цар Калоян 1802
ЗАПОВЕД № 94/07.05.2014 г. 1208
ЗАПОВЕД № 82/28.04.2014 г. 1082
Обявление по чл.124б,ал.2 от ЗУТ 1131
Kонтрол на конкретни политики с проект по ОПАК 1045
ЗАПОВЕД 1029
ЗАПОВЕД № ____/23.01.2014 г. 1111
ЗАПОВЕД № 5/14.01.2014 г. 1171
Обявление чл.1246 ал.2 1099
Обявление № 165 / 16.12.2003 1059
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 1286
О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ 1194
Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ.... (2) 1131
Рекултивация на общинско депо в гр. Цар Калоян, Община Цар Калоян 1291
ЗАПОВЕД №331/23.10.2013 г. 1035
СЪОБЩЕНИЕ 1163
ЗАПОВЕД № 314/02.10.2013 г. 1616
ЗАПОВЕД № 315/03.10.2013 г. 1167
ЗАПОВЕД /28.08.2013 г 2133

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay