Покажи брой 
Заглавие Посещения
СЪОБЩЕНИЕ 11.02.2015 1462
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГЮНАЙ УЗУНАЛИ - ЗАМ. КМЕТ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ 1765
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 6 1614
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 5 1124
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 4 967
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 3 1236
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 2 1032
Д ОК Л А Д Н А З А П И С К А 1 1188
ЗАПОВЕД №­­­­ 13/­­­­­­­12.01.2015 г. 1361
Подобряване на ефективността и ефикасността в дейността на община Цар Калоян 1115
КОНКУРС за Длъжността „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“ 1577
ДОКЛАД от Гюнай Узунали - Зам.-кмет „Стопански дейности” в Община Цар Калоян 1167
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 1798
З А П О В Е Д № 292 / 03.12.2014 година 1109
„Рекултивация на общинско депо, Цар Калоян” 1052
ОИК – ЦАР КАЛОЯН Решения 2398
Декларация по чл.12 т.4 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интерси 1174
ЗАПОВЕД № 227/23.09.2014 г. 1583
З А П О В Е Д № 222 / 12.09.2014година 1077
З А П О В Е Д № 210 / 29.08.2014г 1235

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река