Покажи брой 
Заглавие Посещения
ЗАПОВЕД № 152 /19.08.2014г. 1004
ЗАПОВЕД № 153 /19.08.2014г. 962
Заболяването "Син език" по животните. 735
ЗАПОВЕД №199/15.08.2014 г. 1122
Прес-конференция по проект „Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020г” 943
ЗАПОВЕД №164/14.07.2014 г. 909
Наредба № 3 От 28.02.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян 945
„Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на Община Цар Калоян в периода 2014-2020 г.“ 1044
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Дауд Аляовлу - зам. кмет по „Стопански дейности“ в Община Цар Калоян 1616
ЗАПОВЕД № 94/07.05.2014 г. 1063
ЗАПОВЕД № 82/28.04.2014 г. 942
Обявление по чл.124б,ал.2 от ЗУТ 1005
Kонтрол на конкретни политики с проект по ОПАК 923
ЗАПОВЕД 905
ЗАПОВЕД № ____/23.01.2014 г. 981
ЗАПОВЕД № 5/14.01.2014 г. 1048
Обявление чл.1246 ал.2 979
Обявление № 165 / 16.12.2003 934
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 1146
О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ 1066

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay