Покажи брой 
Заглавие Посещения
ЗАПОВЕД №­­­­ 13/­­­­­­­12.01.2015 г. 1231
Подобряване на ефективността и ефикасността в дейността на община Цар Калоян 999
КОНКУРС за Длъжността „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“ 1398
ДОКЛАД от Гюнай Узунали - Зам.-кмет „Стопански дейности” в Община Цар Калоян 1021
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 1572
З А П О В Е Д № 292 / 03.12.2014 година 971
„Рекултивация на общинско депо, Цар Калоян” 913
ОИК – ЦАР КАЛОЯН Решения 2191
Декларация по чл.12 т.4 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интерси 1033
ЗАПОВЕД № 227/23.09.2014 г. 1406
З А П О В Е Д № 222 / 12.09.2014година 937
З А П О В Е Д № 210 / 29.08.2014г 1070
ЗАПОВЕД № 152 /19.08.2014г. 1082
ЗАПОВЕД № 153 /19.08.2014г. 1038
Заболяването "Син език" по животните. 821
ЗАПОВЕД №199/15.08.2014 г. 1231
Прес-конференция по проект „Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020г” 1029
ЗАПОВЕД №164/14.07.2014 г. 995
Наредба № 3 От 28.02.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян 1046
„Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на Община Цар Калоян в периода 2014-2020 г.“ 1123

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay