Покажи брой 
Заглавие Посещения
ОИК – ЦАР КАЛОЯН Решения 2137
Декларация по чл.12 т.4 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интерси 996
ЗАПОВЕД № 227/23.09.2014 г. 1346
З А П О В Е Д № 222 / 12.09.2014година 885
З А П О В Е Д № 210 / 29.08.2014г 1023
ЗАПОВЕД № 152 /19.08.2014г. 1047
ЗАПОВЕД № 153 /19.08.2014г. 997
Заболяването "Син език" по животните. 773
ЗАПОВЕД №199/15.08.2014 г. 1179
Прес-конференция по проект „Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020г” 990
ЗАПОВЕД №164/14.07.2014 г. 956
Наредба № 3 От 28.02.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян 997
„Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на Община Цар Калоян в периода 2014-2020 г.“ 1078
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Дауд Аляовлу - зам. кмет по „Стопански дейности“ в Община Цар Калоян 1685
ЗАПОВЕД № 94/07.05.2014 г. 1102
ЗАПОВЕД № 82/28.04.2014 г. 980
Обявление по чл.124б,ал.2 от ЗУТ 1046
Kонтрол на конкретни политики с проект по ОПАК 959
ЗАПОВЕД 945
ЗАПОВЕД № ____/23.01.2014 г. 1027

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay