Покажи брой 
Заглавие Посещения
ЗАПОВЕД №118/11.04.2018 г. 37
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от БГ Агро Абритус, Агросмарт БГ и БГ Агро земеделска компания 32
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от ЗК"ХЪРЦОИ" 23
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от СД "ВЕТЕКС" 18
График за провеждане на поправителни изпити на втора сесия за определяне на годишна оценка за 12 клас задочна форма 12
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 287
Изработен ПУП-ПР за частично изменение на ПУП-ПР за новообразувана улица между ОТ110-ОТ114А по плана за с.Езерче 86
Във връзка с прилагането на Наредба № 13/26.08.2016 г. за опазването на пчелите и техните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, на 21.03.2018 г., /сряда/ от 10.00 часа 111
Съобщение - уведомяваме всички гражданите от гр.Цар Калоян, които притежават земеделска и горска техника , че на 20.03.2018 г., ще се извърши технически преглед и регистрация на трактори ремаркета и самоходни шасита и сезонен технически преглед на машин 87
Съобщение - Община Цар Калоян, уведомява гражданите, които имат кучета,че трябва да спазват следните условия по Наредба № 10 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Цар Калоян 133
График за провеждане на поправителни изпити 12 клас 120
Съобщение Заповед №58/07.02.2018 година 242
График за провеждане на изпити 190
Протокол за разпределение на пасищата 230
СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - Графици 263
ППС с животинска тяга и малогабаритна селскостопанска техника в тъмната част на денонощието да се въздържат от движение 241
„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ на 16.09.2017 г. 273
График За провеждане на заседания на комисията по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-11-101/01.08.2017 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" град Разград за стопанската 2017/2018 г., за землищата на Община Цар Калоян 316
Обявление на основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 383
ДА ЗА 2016 Форма ЗЕЕ 420

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay