Покажи брой 
Заглавие Посещения
Заповед №294/26.11.2018 г. 55
Заповед №293/26.11.2018 г. 49
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от "Ийстленд-1" ЕООД от 18.11 до 20.11.2018 г. 42
Обявление - Конкурс за избор на външен доставчик за възлагане на управлението на социалните услуги в общността - „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания” 106
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от "Ийстленд-1" ЕООД 81
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Белгин Хюсеин - зам. кмет по Стопански дейности на Община Цар Калоян 70
ПЛАН – СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА – гр. ЦАР КАЛОЯН, с. Е 69
Съобщения на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ 99
Обявление започва записване на желаещи за дърва за огрев 112
Записване за дърва за огрев за предстоящия отоплителен период 108
За поредна година Община Цар Калоян се присъединява към кампанията "Да изчистим България заедно" 103
Информация за собственици на домашни свине във връзка със заболяването африканска чума по свинете 106
Обявление за изготвени регистри на имотите 181
З А П О В Е Д № РД-11-132/01.08.2018г. 239
ЗАПОВЕД № 121/24.07.2018 г. 160
ЗАПОВЕД № 210/24.07.2018 г. 143
ЗАПОВЕД №117/19.07.2018 г. 293
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от 16.07.2018 до 18.07.2018 г 159
Нека опазим реколтата и горите от пожари 136
ЗАПОВЕД №184/20.06.2018 228

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay