ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЦАР КАЛОЯН

МАНДАТ 2015-2019 г.

 

1. Гюнай Шабан Узунали

2. Рефан Ашим Делимустафа

3. Гюлейман Ахмедова Акова

4. Ариф Руждиев Арифов

5. Мерал Илхан Караалиева

6. Ибрахим Адемов Джиджикьосев

7. Севинч Зюлкяр Салиева

8. Исмаил Ахмедов Касабов

9. Селяйдин Хюсеинов Кумалиев

10. Мария Петева Ганева

11. Красимир Иванов Крумов

12. Ангел Милков Ангелов

13. Момчил Минков Ганев

 

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река