Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Заповед №104/27.03.2020 г. 27 Март 2020 565
Заповед №103/24.03.2020 г. 24 Март 2020 510
Заповед №99/20.03.2020 г. 21 Март 2020 637
Заповед №95/19.03.2020 г. 19 Март 2020 649
Заповед №94/18.03.2020 г. 19 Март 2020 598
Заповед №93 / 18.03.2020 г. 18 Март 2020 694
ЗАПОВЕД № РД-08-100/16.03.2020 г. 16 Март 2020 793
Заповед №79/13.03.2020 г. противоепидемични мерки на територията на Община Цар Калоян 14 Март 2020 904
Съобщение относно зачестилите измами, свързани с предлагане на услуги на гражданите за доставка на дърва 27 Февруари 2020 547
Грипната епидемия е удължена до 05.02.2019 г. включително 30 Януари 2019 22954
Обявена грипна епидемия за периода 28.01-30.01.2019 г. включително 25 Януари 2019 12461
График за провеждане на заседания на косимията по чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ 14 Август 2018 13887
График за провеждане на поправителни изпити на първа и втора сесии за определяне на годишна оценка за 12 клас 20 Април 2018 14400
Публично обсъждане на проекто бюджета за 2018 година 24 Януари 2018 14297
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от общинския поземлен фонд на община Цар Калоян и земи по чл. 19 и § 26 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 01 Февруари 2017 1244
Приемна на Областния управител за жителите на Община Цар Калоян 10 Юни 2016 3529
Приемна на 20.05.2016 г. на представител на КЗД 19 Май 2016 3428
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” 18 Декември 2015 1619
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 3 17 Декември 2013 2187
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 2 17 Декември 2013 1763
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 1 17 Декември 2013 1695
С П И С Ъ К 17 Декември 2013 1597
Празник на града 14 Август 2013 2174
Прием за учебната 2013/2014 година. 27 Юни 2013 2035
Избори 2013 21 Март 2013 2018
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за провеждане на национален референдум 16 Януари 2013 4533
Референдум 2013 16 Януари 2013 1551

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река