Покажи брой 
Заглавие Посещения
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „ЛИЧЕН и СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” и „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” 266
Заключителна пресконференция по проект „Достоен живот за всички” по процедура „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 259
Заключителна конференция на 28.07.2017 г., в 10 часа, в сградата на ЦНСТ и ЦСРИ в гр. Цар Калоян 263
Изпълнение по дейности към 31.05.2017 г. 422
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „ЛИЧЕН, ЗДРАВЕН, СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” и „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” 570
Списък на допуснатите кандидати в конкурси за длъжностите Социален работник и Технически сътрудник 710
Изменение на Методика за извършване на оценка на кандидатите за длъжностите „Домашен помощник”, „Здравен, социален и личен асистент” в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда” по проект „Достоен 695
Конкурси за следните длъжности в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, гр. Цар Калоян: Социален работник и Технически сътрудник 653
Изменение на Методика за извършване на оценка на кандидатите 725
Изменение на Методика за извършване на оценка на потребностите от почасови социални услуги 736
Процедура за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по жалби, възражения и сигнали от потребителите 731
Процедура за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по жалби, възражения и сигнали от кандидат потребителите 761
Методика за извършване на оценка на потребностите от почасови социални услуги 831
Методика За извършване на оценка на кандидатите 700
Начална конференция на 16.06.2016 663
Класиране на кандидатите конкурс за длъжността „социален работник” в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” 745
Списък на допуснатите кандидати до интервю за "Социален работник" 774
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА АСИСТЕНТ /СОЦИАЛЕН, ЛИЧЕН, ЗДРАВЕН/ И ДОМАШЕН ПОМОЩНИК 809
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” 767
СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПОЧАСОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА ВСИЧКИ” 990

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay