Покажи брой 
Заглавие Посещения
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „ЛИЧЕН и СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” и „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” 644
Заключителна пресконференция по проект „Достоен живот за всички” по процедура „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 580
Заключителна конференция на 28.07.2017 г., в 10 часа, в сградата на ЦНСТ и ЦСРИ в гр. Цар Калоян 571
Изпълнение по дейности към 31.05.2017 г. 764
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „ЛИЧЕН, ЗДРАВЕН, СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” и „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” 899
Списък на допуснатите кандидати в конкурси за длъжностите Социален работник и Технически сътрудник 1034
Изменение на Методика за извършване на оценка на кандидатите за длъжностите „Домашен помощник”, „Здравен, социален и личен асистент” в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда” по проект „Достоен 988
Конкурси за следните длъжности в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, гр. Цар Калоян: Социален работник и Технически сътрудник 964
Изменение на Методика за извършване на оценка на кандидатите 1006
Изменение на Методика за извършване на оценка на потребностите от почасови социални услуги 1033
Процедура за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по жалби, възражения и сигнали от потребителите 1020
Процедура за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по жалби, възражения и сигнали от кандидат потребителите 1093
Методика за извършване на оценка на потребностите от почасови социални услуги 1216
Методика За извършване на оценка на кандидатите 985
Начална конференция на 16.06.2016 956
Класиране на кандидатите конкурс за длъжността „социален работник” в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” 1087
Списък на допуснатите кандидати до интервю за "Социален работник" 1059
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА АСИСТЕНТ /СОЦИАЛЕН, ЛИЧЕН, ЗДРАВЕН/ И ДОМАШЕН ПОМОЩНИК 1173
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” 1097
СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПОЧАСОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА ВСИЧКИ” 1410

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река