Покажи брой 
Заглавие Посещения
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „ЛИЧЕН и СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” и „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” 19
Заключителна пресконференция по проект „Достоен живот за всички” по процедура „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 64
Заключителна конференция на 28.07.2017 г., в 10 часа, в сградата на ЦНСТ и ЦСРИ в гр. Цар Калоян 66
Изпълнение по дейности към 31.05.2017 г. 132
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „ЛИЧЕН, ЗДРАВЕН, СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” и „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” 300
Списък на допуснатите кандидати в конкурси за длъжностите Социален работник и Технически сътрудник 398
Изменение на Методика за извършване на оценка на кандидатите за длъжностите „Домашен помощник”, „Здравен, социален и личен асистент” в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда” по проект „Достоен 385
Конкурси за следните длъжности в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, гр. Цар Калоян: Социален работник и Технически сътрудник 367
Изменение на Методика за извършване на оценка на кандидатите 417
Изменение на Методика за извършване на оценка на потребностите от почасови социални услуги 388
Процедура за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по жалби, възражения и сигнали от потребителите 421
Процедура за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по жалби, възражения и сигнали от кандидат потребителите 406
Методика за извършване на оценка на потребностите от почасови социални услуги 516
Методика За извършване на оценка на кандидатите 426
Начална конференция на 16.06.2016 420
Класиране на кандидатите конкурс за длъжността „социален работник” в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” 467
Списък на допуснатите кандидати до интервю за "Социален работник" 488
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА АСИСТЕНТ /СОЦИАЛЕН, ЛИЧЕН, ЗДРАВЕН/ И ДОМАШЕН ПОМОЩНИК 468
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” 446
СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПОЧАСОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА ВСИЧКИ” 555

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay