Покажи брой 
Заглавие Посещения
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „ЛИЧЕН и СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” и „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” 298
Заключителна пресконференция по проект „Достоен живот за всички” по процедура „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 295
Заключителна конференция на 28.07.2017 г., в 10 часа, в сградата на ЦНСТ и ЦСРИ в гр. Цар Калоян 294
Изпълнение по дейности към 31.05.2017 г. 475
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „ЛИЧЕН, ЗДРАВЕН, СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” и „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” 596
Списък на допуснатите кандидати в конкурси за длъжностите Социален работник и Технически сътрудник 759
Изменение на Методика за извършване на оценка на кандидатите за длъжностите „Домашен помощник”, „Здравен, социален и личен асистент” в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда” по проект „Достоен 725
Конкурси за следните длъжности в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, гр. Цар Калоян: Социален работник и Технически сътрудник 688
Изменение на Методика за извършване на оценка на кандидатите 755
Изменение на Методика за извършване на оценка на потребностите от почасови социални услуги 776
Процедура за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по жалби, възражения и сигнали от потребителите 766
Процедура за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по жалби, възражения и сигнали от кандидат потребителите 803
Методика за извършване на оценка на потребностите от почасови социални услуги 870
Методика За извършване на оценка на кандидатите 733
Начална конференция на 16.06.2016 688
Класиране на кандидатите конкурс за длъжността „социален работник” в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” 789
Списък на допуснатите кандидати до интервю за "Социален работник" 817
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА АСИСТЕНТ /СОЦИАЛЕН, ЛИЧЕН, ЗДРАВЕН/ И ДОМАШЕН ПОМОЩНИК 860
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” 808
СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПОЧАСОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА ВСИЧКИ” 1048

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay