Up

проект „Благоустрояване"

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за Упражняване на независим строителен надзор на проект „Благоустрояване на централна зона град Калоян” по сключен Договор No 17/322/00894/17.12.2012 между община Цар Калоян и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

проект „Благоустрояване"
проект „Благоустрояване"
проект „Благоустрояване"
проект „Благоустрояване"
проект „Благоустрояване"
проект „Благоустрояване"
проект „Благоустрояване"
проект „Благоустрояване"
проект „Благоустрояване"
проект „Благоустрояване"
проект „Благоустрояване"
проект „Благоустрояване"
проект „Благоустрояване"
проект „Благоустрояване"
проект „Благоустрояване"
проект „Благоустрояване"
проект „Благоустрояване"
проект „Благоустрояване"
проект „Благоустрояване"
проект „Благоустрояване"
 
 
Powered by Phoca Download

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay